Giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp

Cung cấp đầy đủ dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp, bao gồm:

+ Chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm bảo hiểm, phần mềm kế toán.

+ Xây dựng website, email, phần mềm quản lý CRM, WebGIS, …

+ Tổng đài điện thoại trên nền tảng IP.

+ Tin nhắn thương hiệu quảng cáo, chăm sóc khách hàng.

+ Ứng dụng công nghệ AI vào triển khai các dự án.