Giải pháp CNTT cho doanh nghiệp

Giải pháp CNTT trọn gói cho Doanh nghiệp, tiết kiệm tối đa các loại chi phí.

Bao gồm:
+ Cung cấp và tích hợp hệ thống phần cứng, phần mềm, mạng
+ Tư vấn, thiết kế và cài đặt dịch vụ mạng, website, email, quảng cáo online
+ Chữ ký số, phần mềm BHXH, quản lý DN, …