Dịch vụ VAS viễn thông

Các dịch vụ tiện ích và ứng dụng di động trên mạng viễn thông và internet.

Bao gồm:
+ SMS Gateway
+ Nội dung số (nhạc, clip, hình ảnh, game, xổ số, tra cứu, bóng đá, …)
+ Cổng thanh toán
+ Ứng dụng di động