Hướng dẫn cài đặt chương trình Bảo Hiểm Xã Hội điện tử VNPT

Sau khi quý khách hàng đã đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử của VNPT (I-VAN), quý khách sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập (Tên tài khoản và Mật khẩu). Để sử dụng tài khoản này, quý khách cài đặt chương trình I-VAN vào máy tính.

Bước 1:
Tải về máy tính của quý khách phần mềm tại đây

Bước 2:

Chạy chương trình vừa được tải về máy tính

Bước 3:

Cài đặt chương trình

Bước 4:

Sau khi cài đặt xong trên máy sẽ xuất hiện logo bảo hiểm xã hội điện tử VNPT, khách hàng click vào và đăng nhập Tên tài khoản và Mật khẩu đã được cung cấp. Sau khi đăng nhập xong, khách hàng có thể sử dụng chương trình I-VAN.